Algemene huurvoorwaarden

Contractvoorwaarden In dit contract zijn "u" de klant en "wij" de verhuur van babyreizen. Voornoemde huurdienst bestaat uit het leveren van materieel, op huurbasis, voor een bepaalde periode. De huidige geografische perimeter die we bestrijken is die van het grondgebied van de Canarische Eilanden. Echter, voor bepaalde gebieden buiten het gebied van Tenerife. Wij behouden ons het recht voor om niet of tegen meerprijs te leveren. Alle betalingen die voortvloeien uit het contracteren van onze diensten moeten altijd vooraf worden voldaan. Materiaalverhuur is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Na ontvangst van het reserveringsformulier bevestigen wij uw reservering, indien nodig, per e-mail of whatsapp. Je reservering is pas geaccepteerd als je een e-mail of WhatsApp van Babytravekrental hebt ontvangen. com ter bevestiging van uw bestelling. Vanaf dat moment treedt het bijbehorende huurcontract voor materieel in werking. De huurvoorwaarden zijn 24 uur vanaf de levering van de apparatuur. U accepteert onze contractvoorwaarden, onze juridische mededelingen en de wet op de gegevensbescherming wanneer u contact met ons opneemt per post, telefoon of WhatsApp.

1. Prijs, verzend-/ophaalkosten en borg Prijs De huurprijs van het materiaal is degene die op onze website (www. babyreizenverhuur. com). We kunnen servicekosten in rekening brengen, zoals versnelde leveringen, feestdagen, zaterdagen of zondagen, leveringen buiten kantooruren, leveringen op luchthavens, late retourneringen van materialen, enz. De prijzen zijn inclusief de IGIC. Verzend-/ophaalkosten - Transport. babytravelrental brengt geen transportkosten in rekening voor leveringen van materiaal naar uw woonplaats. - Andere uitgaven. babytravelrental behoudt zich het recht voor om andere kosten in rekening te brengen in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden zoals leveringen buiten de werkuren, feestdagen, calamiteiten, etc. Neem contact met ons op voor prijzen en voorwaarden. In ieder geval zal babytravelrental de bijkomende kosten aangeven en specificeren bij het formaliseren van de reservering. babytravelrental incasseert de borg niet behalve in de volgende gevallen: – Teruggave van beschadigde gehuurde apparatuur; – Vertraging bij het terugbrengen van het gehuurde materiaal; – Verlies of diefstal van apparatuur tijdens de huurperiode; – Geen retournering van gehuurde apparatuur; In de hierboven aangegeven gevallen behoudt babyreizenverhuur zich het recht voor om de aanbetaling effectief te maken. Als de aanbetaling niet de totale kosten van de reparatie of het hergebruik van het beschadigde materiaal dekt, kunt u onze service contracteren In geval van niet-teruggave wordt dit ook wettelijk verhinderd.

2. Rechten van de klant om zijn contract op te zeggen of te wijzigen Zowel de wijziging als de beëindiging van het gratis verkoopcontract indien dit gebeurt 96 uur voor aanvang van de huurperiode. Wijzigingen of annuleringen die minder dan 96 uur op voorhand gebeuren, maar vóór de leveringstijd, zijn onderworpen aan de betaling van een boete voor invoerannulering die overeenkomt met 50% van de totale huurprijs (met een minimum van 30 euro). Het contract kan niet worden opgezegd zodra de huurperiode is begonnen en de volledige huur moet worden betaald. Zowel het verzoek tot wijziging als de annulering van het contract, volgens de hierboven vermelde voorwaarden, moeten per e-mail worden meegedeeld aan het volgende adres (babytravelrental@gmail. com). De wijziging of opzegging gaat in op het moment dat babytravelrental de melding heeft ontvangen tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur. 3 Annulering door babytravelrental Met de inwerkingtreding van het contract aanvaardt u uitdrukkelijk dat babytravelrental zich het recht voorbehoudt om het contract te beëindigen in een van de volgende situaties: – In het geval dat babytravelrental om redenen buiten haar macht niet over de gecontracteerde apparatuur beschikt. – Materiaal gereserveerd voor een onjuiste prijs als gevolg van een typefout of een prijsfout van een van onze leveranciers. - Door overmacht. – In situaties waarin de klant het personeel niet met respect behandelt. In het geval van een van de bovenstaande omstandigheden zullen we u onmiddellijk zo snel mogelijk een bericht hieromtrent sturen en zullen we het eventueel door u betaalde voorschot binnen een termijn van maximaal 7 kalenderdagen terugbetalen.

4. Levering materialen Het gehuurde materiaal wordt afgeleverd op het adres dat u op het reserveringsformulier heeft opgegeven. Levering vindt plaats op het tijdstip dat tussen u en babytravelrental is overeengekomen in de bevestigingsmail van de bestelling. U bent zelf verantwoordelijk voor het ophalen van het materiaal op het afgesproken afleveradres. Als er niemand is om het materiaal op te halen, kunt u 15 minuten wachten. hierna wordt u per e-mail, whatsapp of telefoontje geïnformeerd dat het niet kon worden afgeleverd, zal babytravelrental opnieuw proberen contact met u op te nemen om een ​​nieuwe tijd en plaats van bezorging af te spreken. Babytravelrental behoudt zich in dit geval het recht voor om het materiaal te leveren zodra de huurperiode is ingegaan, alsmede een meerprijs in rekening te brengen voor levering buiten de overeengekomen periode. In de meeste gevallen deponeren we uw uitrusting de dag voor uw aankomst bij de receptie van uw hotel of bij de conciërgeservice van uw huuraccommodatie. Als we langer dan 15 minuten kunnen wachten, brengen we € 5 in rekening voor elke 15 minuten vertraging. Het gehuurde materiaal wordt aan het einde van de huurperiode op het vooraf afgesproken tijdstip opgehaald en opgenomen in de orderbevestigingsmail of WhatsApp. Als het niet binnen de aangegeven tijd wordt teruggebracht, wordt een toeslag van € 5 per uur in rekening gebracht. In dit geval wordt de prijs van een extra huurdag in rekening gebracht, die u afhankelijk van het product kunt zien in de prijzen op internet. In het hoogseizoen (Paasweek, juli, augustus, september en december) zal de afgesproken tijd exact moeten zijn, we kunnen niet wachten, als we konden zouden we een boete krijgen van € 5 voor elk uur dat we wachten. Als we niet kunnen wachten, zullen we u een tijd en plaats geven om het materiaal op te halen of terug te brengen op basis van onze beschikbaarheid en kunnen we u een boete in rekening brengen. De door u gevraagde tijd is niet contractueel en babytravelrental behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen indien nodig wegens wijzigingen in het schema of overmacht en altijd met voorafgaande communicatie. Het gehuurde dient in dezelfde staat te worden geretourneerd als waarin het is afgeleverd. In geval van schade wordt de borg volledig ingehouden. Als het gehuurde een volledige schoonmaakbeurt nodig heeft, wordt er een forfaitair bedrag van 20 euro ingehouden op de borg. Indien het niet mogelijk is om contact met u op te nemen voor levering of afhaling, behoudt babytravelrental zich het recht voor om de bestelling te annuleren, in welk geval u geen recht heeft op terugbetaling. Voor overige leveringsvoorwaarden, zie paragraaf 1 hierboven.

5. Teruggave van de contractuele borg babytravelrental verbindt zich ertoe deze binnen een week na teruggave van het gehuurde materiaal terug te betalen en zal, nadat babytravelrental de staat van het gehuurde materiaal na teruggave heeft onderzocht, u informeren of er schade is die moet worden betaald voor.

In het geval van materiaalverhuur wordt een borg gevraagd, afhankelijk van het gehuurde materiaal.
Deze borg wordt binnen 1 week na teruggave van het gehuurde materiaal volledig teruggestort op de creditcard die gebruikt is voor de reservering.
In uitzonderlijke gevallen vindt de terugbetaling een dag later plaats als de geplande datum een ​​feestdag is.

Het gehuurde dient in dezelfde staat te worden geretourneerd als waarin het is afgeleverd. In geval van schade wordt de borg volledig ingehouden. Als het gehuurde een volledige schoonmaakbeurt nodig heeft, wordt er een vast bedrag van (€ 20) ingehouden op de borg.

Uitgaven kunnen worden verrekend met de borg:
Als u de ophaallocatie wilt wijzigen, wordt de borg in rekening gebracht, en deze locatie vereist een afspraaktijd en is een privéadres of op de luchthaven. (€ 20)
Bovendien kan er een vergoeding worden afgetrokken van uw aanbetaling als u ervoor kiest om het vakje voor expresbezorging aan te vinken en het artikel binnen 24 uur wilt laten bezorgen (€ 10).

6. Verplichtingen van de klant U stemt ermee in om de apparatuur alleen voor privégebruik te huren (behalve professionals die een overeenkomst hebben met babytravelrental. U dient de apparatuur op het moment van levering te controleren en na te gaan of deze in goede staat, schoon en in normale werking verkeert. Als u een afwijking of defect opmerkt, moet u dit op dat moment meedelen om het zo snel mogelijk te vervangen. Vanaf dit moment worden eventuele beschadigingen, breuken etc. wordt door jou gedragen. Als u ons nodig heeft om het te wijzigen, moet u ons verzoeken het op te halen door de transportservice te betalen. De wijziging is afhankelijk van de beschikbaarheid van het materiaal en de voorafgaande betaling van de reparatie of vervanging van het geretourneerde materiaal. In geen geval zal het geld voor het gecontracteerde product of dienst worden geretourneerd, onthoud dat babytravelrental de producten in perfecte staat levert, gecontroleerd voor en na elke verhuur. Eveneens, met de bevestiging van het contract, stemt u ermee in om voor de apparatuur te zorgen, deze te controleren, te bewaren en te monteren en demonteren in overeenstemming met de instructies die aan u zijn gegeven of aan u zijn uitgelegd op het moment van levering. Bij ontvangst van het materiaal door jou of door een andere persoon die zich op het afleverpunt bevindt, bevestig je het contract en stem je ermee in het gehuurde materiaal in perfecte staat en met de bijbehorende accessoires, verpakking of emballage (tassen, plastic, dozen enz.) aan babytravelrental terug te bezorgen ) die op het moment van levering aan u zouden zijn bezorgd. Deze emballage maakt deel uit van de apparatuur en dient dus door u te worden bewaard en onderhouden gedurende de huurperiode. babytravelrental is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan eigendommen of derden door het gebruik van de apparatuur tijdens de huurperiode door jou.

7. Verantwoordelijkheid van babytravelrental Als het door ons geleverde materiaal niet overeenkomt met wat u heeft gevraagd, beschadigd of defect is, dient u dit bij levering aan babytravelrental te melden. Zolang babytravelrental niet op de hoogte is van deze omstandigheid, is babytravelrental hier niet verantwoordelijk voor. In ieder geval is de maximale aansprakelijkheidslimiet van babytravelrental het totale bedrag van de gecontracteerde dienst.

8. Babytravelrental Disclaimer Met het retourneren van uw reservering neemt u de verantwoordelijkheid op u jegens derden voor elk gebruik of misbruik van het gehuurde materiaal. Bijgevolg is babytravelrental niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade direct of indirect veroorzaakt door het gebruik of misbruik van het gehuurde materiaal. Bij wijze van voorbeeld en niet als beperking is babytravelrental niet verantwoordelijk voor enige schade die kan worden geleden in de bovenstaande omstandigheden, inclusief verlies, gevolgschade, morele schade en/of gederfde winst.

9. Omstandigheden van overmacht babytravelrental is niet verantwoordelijk voor vertragingen of onmogelijkheid van levering van het materiaal of voor kleine gebreken die het kan oplopen door oorzaken buiten onze controle of onze controle, zoals vertragingen bij de vorige klant, breuk of niet-teruggave van het materiaal door een andere opdrachtgever en voor u gereserveerd. stakingen, rechtszaken of commerciële blokkades, storing van het computersysteem of toegang tot het computernetwerk, explosie of ongeval, ongunstige weersomstandigheden en, in het algemeen, elke gebeurtenis of omstandigheid van overmacht, of elke andere omstandigheid van overmacht voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

10. Eigendom Alle gehuurde en geleverde apparatuur blijft te allen tijde eigendom van babytravelrental. In alle gevallen geschiedt de levering van de apparatuur op huurbasis.

11. Privacybeleid babytravelrental garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die door haar klanten worden verstrekt, daarom is de klant, in overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 15/1999 van 13 december, Bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en in haar Ontwikkelingsverordening geïnformeerd en geeft zijn toestemming voor de opname van zijn gegevens in de geatomiseerde bebeaway-bestanden. Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgenomen in de overeenkomstige geautomatiseerde bestanden, naar behoren geregistreerd in het algemene register van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming. Het privacybeleid van babytravelrental garandeert in ieder geval de uitoefening van de rechten op toegang, rectificatie, annulering, informatie en verzet, volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving. Daarom garandeert babytravelrental, in overeenstemming met de bepalingen van de LOPD en de ontwikkelingsvoorschriften, de goedkeuring van de nodige maatregelen om de vertrouwelijke behandeling van genoemde gegevens te waarborgen en informeert het u over de mogelijkheid om, in overeenstemming met genoemde voorschriften, de toegangsrechten uit te oefenen , rectificatie, annulering en verzet door te schrijven naar babytravelrental@gmail. com

12. Algemeen Met uitzondering van aan bebeaway gelieerde ondernemingen, hun directeuren, werknemers of vertegenwoordigers, mag geen enkele derde partij buiten deze overeenkomst afdwingen. Deze overeenkomst mag niet worden overgedragen aan derden. Onderverhuur van gehuurde apparatuur is eveneens verboden. De rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit dit contract tussen "U" en babytravelrental worden beheerst door de voorwaarden die in dit document zijn vastgelegd en, bij gebreke daarvan, door de voorschriften die zijn vastgelegd in het huidige burgerlijk reglement dat de huurovereenkomst regelt, het Burgerlijk Wetboek en de Société. van informatiediensten (Wet 34/2002 van 11 juli). Het contract zal beheerst en geïnterpreteerd worden door de gemeenschappelijke Spaanse wetgeving. Elke controverse, incident of discrepantie die kan ontstaan ​​met betrekking tot de geldigheid, effectiviteit, interpretatie, uitvoering en/of oplossing van het contract tussen u en babytravelrental zal worden voorgelegd aan de jurisdictie en competentie van de rechtbanken en tribunalen van Santa Cruz de Tenerife. Deze voorwaarden, samen met prijs-, leverings- en overeenkomstdetails en ons privacybeleid, maken deel uit van en zijn opgenomen in de huurovereenkomst voor babyreizen. Elke communicatie met onze verkoopagenten mag op geen enkele manier worden opgevat als een afwijking van deze voorwaarden of als een geautoriseerde vertegenwoordiging voor de verkoop van materiaal. babytravelrental is niet verantwoordelijk voor fraude als gevolg van valse of misleidende voorstellingen. In het geval dat een van de voorwaarden van het contract met u nietig wordt verklaard, blijven de andere voorwaarden van kracht zonder dat deze nietigverklaring van invloed is. De vertaling in andere talen die wij van deze Algemene voorwaarden verstrekken, is uitsluitend voor informatieve doeleinden. De Spaanse versie zal de overhand hebben en de relatie met onze klanten bepalen. In geval van discrepantie tussen de Spaanse versie en de vertaalde versies van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Spaanse versie. AANVULLENDE VOORWAARDEN Algemeen Voor het maken van een reservering kunt u ons een e-mail sturen naar babytravelrental@gmail. com Of u kunt ons bellen of een WhatsApp sturen naar (+34) 659 223 810. babytravelrental informeert u binnen maximaal 24 uur over: o Beschikbaarheid van producten. o Huurprijs (inclusief andere bijkomende kosten, transport, levering/ophaling buiten onze uren, aanwezigheid trappen, leveringen/ophaling op zaterdag, zondag of feestdagen en/of spoedleveringen, enz. ). of bestelnummer. of contractdocument. 24/7 serviceprogramma op het eiland Tenerife voor eerder gecontracteerde bestellingen. Bij contracten per telefoon of whats app zijn de openingstijden van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Buiten deze uren kunnen wij geen onmiddellijke reactie garanderen. Maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 18.00 uur, gratis vervoer naar uw vakantieplek. Overige bijkomende kosten Vanaf € 15 voor spoedgevallen, leveringen en ophalingen tussen 20.00 en 9.30 uur evenals vakanties, montage en demontage van het reisbedje, als het huis geen lift heeft of als je naar boven moet of trap naar beneden om toegang te krijgen tot de lift, bezorgen en ophalen, vertragingen van meer dan 15 minuten. bij het bezorgen of ophalen van het materiaal door de opdrachtgever. €20 spoedservice voor leveringen dezelfde dag. € 15 leveringen en/of afhalingen op 24, 25 en 31 december en 1 en 6 januari € 20 levering en afhaling op de luchthaven. Voor dringende bestellingen moet ongeveer 1u30min gerekend worden vanaf bevestiging tot levering, zolang er tijd is. Voor wijzigingen of annuleringen van de overeengekomen huurvoorwaarden minder dan 96 uur voor de levertijd geldt een minimum van € 30,-. De apparatuur wordt geleverd in perfecte hygiënische omstandigheden, met respect voor de gebaren en het onderhoud van de covid-barrière. Onze huurperiodes zijn in kalenderdagen. Met andere woorden, als u op vrijdag om 19.00 uur een apparaat bij ons huurt en het voor zondag 19.00 uur weer bij ons inlevert, telt dat als 2 dagen en niet als 3 dagen. babytravelrental installeert geen hardware. Wel plaatsen wij een aantekening op elk verhuurd object. Bezorging babytravelrental bezorgt het gehuurde materiaal op de afgesproken plaats en tijd. babytravelrental zal leveren: o Product(en) aangevraagd. o Instructies voor het product/de producten. o Instructies o Andere documenten van belang. U moet ons het volgende geven: o De betaling van de service wordt betaald bij het reserveren van de apparatuur rechtstreeks op de site https://babytravelrental. com of contant, 48 uur van tevoren met bizum-creditcard of bankoverschrijving. In het hoogseizoen (paasweek, juni, juli, augustus en kerstperiode) wordt de reservering pas door ons van kracht op het moment van betaling. Afhalen Het ophalen vindt plaats op de afgesproken plaats en tijd. Vergeet niet dat u alle geleverde accessoires en hun instructies samen met het/de gehuurde product(en) moet retourneren.