Algemene huurvoorwaarden

In dit contract bent u de klant en zijn wij het verhuurbedrijf van baby- en kinderuitrusting. Deze verhuurservice bestaat uit het leveren van apparatuur op huurbasis voor een bepaalde periode. Het geografische gebied dat we momenteel bestrijken zijn de Canarische Eilanden. Echter, voor bepaalde gebieden buiten de regio Tenerife. Wij behouden ons het recht voor om niet te leveren of dit tegen extra kosten te doen. Alle betalingen voortvloeiend uit het contracteren van onze diensten moeten altijd vooraf worden gedaan. Verhuur van materiaal is afhankelijk van beschikbaarheid. Vanaf dat moment treedt het bijbehorende huurcontract in werking. De huurperiode bedraagt ​​24 uur vanaf de levering van het materiaal. Door contact met ons op te nemen per post, telefoon of WhatsApp, aanvaardt u onze algemene voorwaarden, onze juridische kennisgeving en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

1) Prijs, bezorg-/ophaalkosten en premieborg De huurprijs van het materiaal is degene die op onze website (www.babytravelrental.com) staat.

We kunnen kosten in rekening brengen voor diensten zoals expresleveringen, leveringen op feestdagen, zaterdag en zondag, leveringen buiten kantooruren, leveringen op luchthavens, te late teruggave van apparatuur, enz. Prijzen zijn inclusief IGI. Bezorg- en ophaalkosten - Transport. babytravelrental brengt geen transportkosten in rekening voor leveringen aan hotels of residenties met een 24-uurs receptie.

Voor leveringen aan particulieren bedraagt ​​de meerprijs 15 euro. Deze service omvat de aanbetaling van uw reservering en de retournering ervan. De chauffeur neemt contact met u op en arriveert binnen twee uur. Voor leveringen op de luchthaven bedragen de kosten 35 euro. Een chauffeur wacht op u in de bagageafhaalruimte om uw reservering af te leveren.

babytravelrental brengt voor het materiaal geen borg in rekening, enkel een schoonmaakborg van 9,95 euro, die niet wordt gerestitueerd als het materiaal vuil wordt ingeleverd.

2. Recht van de klant om het contract te annuleren of te wijzigen Zowel het wijzigen als het annuleren van het contract in onderling overleg moet 96 uur vóór aanvang van de huurperiode gebeuren. Elke annulering door de klant brengt administratiekosten met zich mee van 8,75 euro. Voor wijzigingen of annuleringen die minder dan 96 uur* vóór aanvang van de huurperiode, maar vóór het tijdstip van levering, worden gedaan, worden annuleringskosten in rekening gebracht ter hoogte van 50% van de totale huurprijs (met een minimum van 30 euro). Zodra de huurperiode is begonnen, kan het contract niet meer worden opgezegd en moet het volledige huurbedrag worden betaald. Het verzoek tot wijziging of annulering van het contract, in overeenstemming met de voorgaande voorwaarden, moet per e-mail worden verzonden naar het volgende adres (babytravelrental@gmail.com). De wijziging of annulering gaat in op het moment dat babytravelrental de melding ontvangt tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur. Opzegging door babytravelrental Met de inwerkingtreding van het contract aanvaardt u uitdrukkelijk dat babytravelrental zich het recht voorbehoudt om het contract op te zeggen in een van de volgende situaties: - Als babytravelrental niet over het gecontracteerde materiaal beschikt om redenen buiten haar wil. - Materiaal dat tegen een onjuiste prijs is gecontracteerd vanwege een typografische of prijsfout van een van onze leveranciers. - In geval van overmacht. - In situaties waarin de opdrachtgever het personeel niet met respect behandelt. Indien één van bovenstaande omstandigheden zich voordoet, zullen wij u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en het eventueel door u betaalde voorschot binnen een termijn van maximaal 30 kalenderdagen terugbetalen.

4.Levering materiaal Het gehuurde materiaal wordt afgeleverd op het adres vermeld op het reserveringsformulier. De levering vindt plaats op het tijdstip dat tussen u en babytravelrental is overeengekomen in de orderbevestigingsmail. U bent zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de apparatuur op het afgesproken afleveradres. Als er niemand aanwezig is om de apparatuur op te halen, kunt u 15 minuten wachten. Na deze tijd wordt u per e-mail, WhatsApp of telefonisch geïnformeerd dat de apparatuur niet afgeleverd kon worden, babytravelrental zal proberen contact met u op te nemen om een ​​nieuwe bezorgtijd en -plaats af te spreken. In dit geval behoudt babytravelrental zich het recht voor om de apparatuur te leveren zodra de huurperiode is aangegaan, en om een ​​meerprijs in rekening te brengen voor bezorging buiten de overeengekomen periode. In de meeste gevallen bezorgen wij uw uitrusting de dag vóór uw aankomst bij de receptie van uw hotel of bij de verhuurconciërge. Indien het gehuurde object een volledige schoonmaakbeurt vereist, wordt een forfaitair bedrag van € 9,95 in rekening gebracht. Indien het niet mogelijk is om contact met u op te nemen voor bezorging of ophaling, behoudt babytravelrental zich het recht voor om de bestelling te annuleren, in welk geval u geen recht heeft op restitutie. Voor overige leveringsvoorwaarden zie punt 1 hierboven.

5. LEVERING 

Ons kantoor is gevestigd op het eiland Tenerife. Wij verzenden naar het hele eiland Tenerife. Noord en Zuid

 

Bezorging bij uw hotel: Bezorging is volledig gratis. Uw reservering dient uiterlijk de dag vóór aankomst bij de receptie te worden afgeleverd. Wanneer u vertrekt, kunt u uw apparatuur eenvoudig bij ons achterlaten bij de receptie, waarna een bezorger deze na uw vertrek komt ophalen.

Bezorging op een privéadres: Levering op een privéadres gebeurt op afspraak op basis van beschikbaarheid in een tijdslot van twee uur. Hetzelfde geldt voor de inzameling van het materiaal. De totaalprijs van deze dienst bedraagt ​​15 euro, online te betalen bij uw reservering. (Bezorgtijd tussen 9.00 en 20.00 uur. Buiten deze uren wordt een toeslag van € 15,- in rekening gebracht. Levering op feestdagen wordt een toeslag van € 15,- in rekening gebracht.)

Luchthavenbezorging: Luchthavenbezorging (noord of zuid) vindt plaats op afspraak, op basis van uw aankomsttijd. Hetzelfde geldt voor het inzamelmateriaal. De totale kosten van deze service bedragen 35 euro, online te betalen bij uw reservering. (Bezorgtijd tussen 9.00 en 20.00 uur. Buiten deze uren wordt een toeslag van € 15,- in rekening gebracht. Levering op feestdagen wordt een toeslag van € 15,- in rekening gebracht.)

6. Verplichtingen van de klant U stemt ermee in om de apparatuur alleen voor privégebruik te huren (behalve professionals die een overeenkomst hebben met babytravelrental). U moet de apparatuur inspecteren op het moment van levering en verifiëren dat deze in goede staat, schoon en normaal functioneert. Als u een afwijking of defect opmerkt, moet u ons op dat moment op de hoogte stellen om deze zo snel mogelijk te vervangen. Vanaf dit moment zijn eventuele schade, breuken enz. uw verantwoordelijkheid. Als u wilt dat wij deze vervangen, moet u verzoeken dat wij het ophalen door de transportdienst te betalen. De wijziging is afhankelijk van de beschikbaarheid van het materiaal en de voorafgaande betaling voor de regeling of vervanging van het geretourneerde materiaal. In geen geval wordt het geld voor het gecontracteerde product of de dienst terugbetaald, Vergeet niet dat babytravelrental de producten in perfecte staat aflevert, gecontroleerd voor en na elke verhuur. Op dezelfde manier gaat u er met de bevestiging van het contract mee akkoord om zorg te dragen voor de apparatuur, deze te controleren, te bewaren en deze te monteren en te demonteren in overeenstemming met de instructies die u bij de levering hebt gekregen of uitgelegd. Door het materiaal in ontvangst te nemen door u of door een andere persoon die zich op het afleverpunt bevindt, bevestigt u het contract en verbindt u zich ertoe het verhuurde materiaal in perfecte staat en met de bijbehorende accessoires, verpakking of emballage (tassen, plastic, dozen etc.) aan babytravelrental terug te geven. ) die op het moment van levering bij u zou zijn afgeleverd. Deze verpakking maakt deel uit van de apparatuur en dient daarom tijdens de huurperiode door u te worden bewaard en onderhouden. babytravelrental is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt aan eigendommen of derden als gevolg van uw gebruik van de apparatuur tijdens de huurperiode.

7. Verantwoordelijkheid van babytravelrental Indien het materiaal dat wij aan u leveren niet overeenkomt met wat u heeft aangevraagd, beschadigd of defect is, dient u babytravelrental hiervan op het moment van levering op de hoogte te stellen. Zolang u babytravelrental niet op de hoogte stelt van deze omstandigheid, is babytravelrental hiervoor niet verantwoordelijk. In ieder geval bedraagt ​​de maximale aansprakelijkheidslimiet van babytravelrental het totale bedrag van de gecontracteerde dienst.

8. Babytravelrental Disclaimer Door uw reservering te retourneren, aanvaardt u aansprakelijkheid jegens derden voor elk gebruik of misbruik van het gehuurde materiaal. Bijgevolg is babytravelrental niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt, direct of indirect, door het gebruik of misbruik van het gehuurde materiaal. Bij wijze van voorbeeld en niet ter beperking: babytravelrental is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan worden geleden in de bovengenoemde omstandigheden, inclusief enig verlies, gevolgschade, morele schade en/of winstderving.

9. Omstandigheden van overmacht babytravelrental is niet verantwoordelijk voor vertragingen of onmogelijkheid van levering van het materiaal of voor kleine gebreken die kunnen optreden als gevolg van oorzaken buiten onze controle of onze controle, zoals vertragingen bij de vorige klant, breuk of niet-teruggave van het materiaal toe te schrijven aan een deel van een andere opdrachtgever en voor u gereserveerd. stakingen, rechtszaken of commerciële blokkades, falen van het computersysteem of de toegang tot het computernetwerk, explosie of ongeval, ongunstige weersomstandigheden en, in het algemeen, elke gebeurtenis of omstandigheid van overmacht, of enige andere omstandigheid van overmacht voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

10. Eigendom Alle gehuurde en geleverde apparatuur blijft te allen tijde eigendom van babytravelrental. In alle gevallen vindt de levering van de apparatuur plaats op huurbasis.

11. Privacybeleid babytravelrental garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door haar klanten worden verstrekt, daarom in overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens (LOPD) en in de ontwikkeling ervan regelgeving wordt de klant geïnformeerd en geeft hij toestemming voor de opname van zijn gegevens in de geatomiseerde bestanden van babytravelrental. Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgenomen in de overeenkomstige geautomatiseerde bestanden, naar behoren geregistreerd in het Algemeen Register van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming. Het privacybeleid van babytravelrental garandeert in ieder geval de uitoefening van het recht op toegang, rectificatie, annulering, informatie en verzet, onder de voorwaarden vastgelegd door de huidige wetgeving. Daarom garandeert babytravelrental, in overeenstemming met de bepalingen van de LOPD en de uitvoeringsbepalingen, de vaststelling van de nodige maatregelen om de vertrouwelijke behandeling van genoemde gegevens te garanderen en informeert het u over de mogelijkheid om, in overeenstemming met genoemde voorschriften, de rechten op toegang uit te oefenen, rectificatie, annulering en verzet door te schrijven naar babytravelrental@gmail.com

12. Algemeen Behalve voor aan babytravelrental gelieerde ondernemingen, hun directeuren, werknemers of vertegenwoordigers, kan geen enkele derde partij buiten deze overeenkomst de nakoming afdwingen. Deze overeenkomst is niet overdraagbaar aan derden. Het onderverhuren van gehuurd materiaal is eveneens verboden. De juridische relaties die voortkomen uit dit contract tussen “U” en babytravelrental zullen worden beheerst door de voorwaarden vastgelegd in genoemd document en, bij gebrek daaraan, door de voorschriften vastgelegd in de huidige burgerlijke regelgeving die leasing regelt, het Burgerlijk Wetboek en het Bedrijf. van Informatiediensten (Wet 34/2002, van 11 juli). Het contract wordt beheerst en geïnterpreteerd door het Spaanse gewoonterecht. Elke controverse, incident of discrepantie die zich kan voordoen met betrekking tot de geldigheid, effectiviteit, interpretatie, uitvoering en/of oplossing van het contract dat tussen u en babytravelrental is ondertekend, zal worden onderworpen aan de jurisdictie en bevoegdheid van de rechtbanken en tribunalen van Santa Cruz de Tenerife. Deze voorwaarden maken samen met de prijs-, leverings- en overeenkomstdetails en ons privacybeleid deel uit van en zijn opgenomen in de babytravelrental huurovereenkomst voor uitrusting. Eventuele communicatie met onze verkoopagenten mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een variatie op deze voorwaarden of als een geautoriseerde vertegenwoordiging voor de verkoop van materiaal. babytravelrental is niet verantwoordelijk voor fraude als gevolg van valse of misleidende verklaringen. In het geval dat een van de voorwaarden van het contract met u nietig wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden van kracht zonder dat deze door een dergelijke nietigheidsverklaring worden beïnvloed. De vertaling in andere talen die wij van deze Algemene Voorwaarden verstrekken, is uitsluitend voor informatieve doeleinden. De Spaanse versie heeft voorrang en is bepalend voor de relatie met onze klanten. In het geval van een discrepantie tussen de Spaanse versie en de vertaalde versies van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Spaanse versie. AANVULLENDE VOORWAARDEN Algemeen Om een ​​reservering te maken kunt u ons een e-mail sturen naar babytravelrental@gmail.com Of u kunt ons bellen of een WhatsApp sturen naar (+34) 632 906 218. babytravelrental zal u binnen een termijn van maximaal 24 uur: of Productbeschikbaarheid. o Huurprijs (inclusief overige bijkomende kosten, vervoer, bezorgen/ophalen buiten onze uren, aanwezigheid van trappen, leveringen/ophalen op zaterdag, zondag of feestdagen en/of spoedleveringen etc.). of bestelnummer. of contractueel document. 24/7 Serviceprogramma op het eiland Tenerife voor eerder gecontracteerde bestellingen. Voor telefonisch of WhatsApp huren zijn de openingstijden van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Buiten deze uren garanderen wij geen onmiddellijke reactie. Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur, gratis vervoer naar uw vakantieplek. Voor wijzigingen of annuleringen van de huurvoorwaarden die minder dan 96 uur voor het levertijdstip zijn overeengekomen, geldt een minimum van € 30,-. De apparatuur wordt geleverd in perfecte hygiënische omstandigheden, met respect voor de covid-barrièregebaren en het onderhoud. Onze huurperiodes zijn in kalenderdagen. Dat wil zeggen: als u op vrijdag om 19.00 uur apparatuur bij ons huurt en vóór zondag om 19.00 uur bij ons terugbezorgt, telt dit als 2 dagen en niet als 3 dagen. babytravelrental installeert geen hardware. Wel zetten wij bij ieder verhuurd item een ​​notitie. Levering babytravelrental zal het gehuurde materiaal op de afgesproken plaats en tijd afleveren. babytravelrental levert: o Gevraagde Product(en). o Instructies voor het/de product(en). of instructies of andere documenten die van belang zijn. U moet ons het volgende doorgeven: o De betaling voor de dienst wordt betaald bij het reserveren van het materiaal rechtstreeks op de site https://babytravelrental.com of contant, 48 uur van tevoren via bizum-creditcard of bankoverschrijving. In het hoogseizoen (Pasen, juni, juli, augustus en kerstperiode) is de reservering bij ons pas effectief op het moment van betaling. Ophalen De ophaling vindt plaats op de afgesproken plaats en tijd. Vergeet niet dat u alle meegeleverde accessoires en de bijbehorende instructies samen met het/de gehuurde product(en) moet retourneren.

 

*Als de huurdata tijdens de Spaanse schoolvakanties vallen, moet de annulering minimaal 15 dagen voor aanvang van de huur plaatsvinden. Deze clausule is te wijten aan de beperkte hoeveelheid apparatuur die we beschikbaar hebben. Omdat de vraag in deze tijd van het jaar erg groot is, kunnen we niet het risico lopen dat onze voorraad wordt geblokkeerd en uw reservering op het laatste moment moet worden geannuleerd. Daarom houden we ons 15 dagen van tevoren aan om uw apparatuur opnieuw te kunnen verhuren.
Indien de annulering minder dan 15 dagen voor aanvang van de huurperiode plaatsvindt, zal Baby Travel Rental tot 8 dagen voor aanvang van de huurperiode 50% met een minimum van 30 euro inhouden en het totaalbedrag van de reservering inhouden indien de annulering vindt plaats in de laatste 8 dagen vóór aanvang van de huurperiode.