restitutie beleid

Algemene huur- of verkoopvoorwaarden

Voorwaarden van het contract In dit contract is "U" de opdrachtgever en "Wij" de verhuur van babyreizen. Voornoemde verhuurservice bestaat uit het leveren van apparatuur, op huurbasis, voor een bepaalde periode. De huidige geografische perimeter die we bestrijken is die van het grondgebied van de Canarische Eilanden. Echter, voor bepaalde gebieden buiten het gebied van Tenerife. Wij behouden ons het recht voor om niet of tegen meerprijs te leveren. Alle betalingen die voortvloeien uit het contracteren van onze diensten moeten altijd vooraf worden gedaan. Verhuur van uitrusting is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Na ontvangst van het reserveringsformulier bevestigen wij uw reservering, indien nodig, per e-mail of whatsapp. Uw reservering wordt pas geaccepteerd als u een e-mail of whatsapp van Babytravekrental.com heeft ontvangen ter bevestiging van uw bestelling. Vanaf dat moment gaat het bijbehorende huurcontract voor materieel in. De huurvoorwaarden zijn 24 uur vanaf de levering van de apparatuur. U accepteert onze contractvoorwaarden, onze juridische kennisgevingen en de gegevensbeschermingswet wanneer u met ons communiceert per post, telefoon of WhatsApp. 1. Prijs, verzend-/ophaalkosten en borg Prijs De huurprijs van het materiaal is de prijs die op onze website staat (www.babytravelrental.com). We kunnen servicekosten in rekening brengen, zoals expresbezorging, feestdagen, zaterdag of zondag, bezorging buiten kantooruren, luchthavenbezorging, vertraagde teruggave van materialen, enz. De prijzen zijn inclusief de IGIC. Verzend-/ophaalkosten - Transport. babytravelrental brengt geen transportkosten in rekening voor leveringen van materiaal naar uw woonplaats. - Andere uitgaven. babytravelrental behoudt zich het recht voor om in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden andere kosten in rekening te brengen zoals leveringen buiten werktijd, feestdagen, calamiteiten, etc. Neem contact met ons op voor prijzen en voorwaarden. In ieder geval zal babytravelrental de extra kosten aangeven en gedetailleerd bij het formaliseren van de reservering. babytravelrental brengt geen borg in rekening, behalve in de volgende gevallen: – teruggave van beschadigd gehuurd materiaal; – Vertraging bij het inleveren van het gehuurde materieel; – Verlies of diefstal van apparatuur tijdens de huurperiode; – Niet-teruggave van gehuurde apparatuur; In de hierboven aangegeven gevallen behoudt babytravelrental zich het recht voor om de aanbetaling effectief te maken. Als de borgsom niet de totale kosten van de reparatie of het hergebruik van het beschadigde materiaal dekt, door onze service in te schakelen, bent u bij niet-retour ook wettelijk verhinderd. 2. Rechten van de klant om zijn contract te annuleren of te wijzigen Zowel de wijziging als de oplossing van het gratis verkoopcontract als dit 96 uur vóór het begin van de huurperiode plaatsvindt. Wijzigingen of annuleringen die minder dan 96 uur van tevoren, maar vóór de leveringstijd plaatsvinden, zijn onderworpen aan de betaling van een importannuleringsboete die overeenkomt met 50% van de totale huurprijs (met een minimum van 30 euro). Het contract kan niet worden opgezegd als de huurperiode eenmaal is begonnen en de volledige huur moet worden betaald. Zowel het verzoek tot wijziging als opzegging van het contract, volgens de hierboven vermelde voorwaarden, moet per e-mail worden gecommuniceerd naar het volgende adres (babytravelrental@gmail.com). De wijziging of opzegging gaat in op het moment dat babytravelrental de melding heeft ontvangen tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur. 3.Annulering door babytravelrental Met de inwerkingtreding van het contract aanvaardt u uitdrukkelijk dat babytravelrental zich het recht voorbehoudt om het contract te beëindigen in elk van de volgende situaties: – In het geval dat babytravelrental niet over de gecontracteerde apparatuur beschikt om redenen buiten haar macht – Materiaal geboekt tegen een onjuiste prijs als gevolg van een typografische fout of een prijsfout van een van onze leveranciers. - Door overmacht. – In situaties waarin de cliënt het personeel niet respectvol behandelt. In het geval van een van de bovenstaande omstandigheden, zullen we u hier zo snel mogelijk een bericht over sturen en zullen we een eventueel door u betaald voorschot terugbetalen binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen. 4. Levering van materialen Het gehuurde materiaal wordt afgeleverd op het adres dat u op het reserveringsformulier heeft opgegeven. De levering vindt plaats op het tijdstip dat tussen jou en babytravelrental is overeengekomen in de orderbevestigingsmail. Je bent verantwoordelijk voor het ophalen van het materiaal op het afgesproken afleveradres. Als er niemand is om het materiaal op te halen, kunt u 15 minuten wachten. hierna krijg je per e-mail, whatsapp of telefoontje bericht dat het niet bezorgd kon worden, babytravelrental zal opnieuw contact met je opnemen om een ​​nieuwe tijd en plaats van bezorging vast te stellen. Babytravelrental behoudt zich in dit geval het recht voor om de apparatuur na aanvang van de huurperiode af te leveren, alsmede voor levering buiten de overeengekomen periode een meerprijs in rekening te brengen. In de meeste gevallen deponeren we uw uitrusting de dag voor uw aankomst bij de receptie van uw hotel of bij de conciërgeservice van uw verhuur. Als we meer dan 15 minuten zouden kunnen wachten, wordt er € 5 in rekening gebracht voor elke 15 minuten vertraging. Het gehuurde materiaal wordt aan het einde van de huurperiode op het vooraf afgesproken tijdstip opgehaald en opgenomen in de orderbevestigingsmail of WhatsApp. Als het niet binnen de aangegeven tijd wordt teruggebracht, wordt een toeslag van € 5 per uur in rekening gebracht. In dit geval wordt de prijs van een extra huurdag in rekening gebracht, die u kunt zien in de prijzen op internet volgens het product. In het hoogseizoen (Pasen, juli, augustus, september en december) zal de afgesproken tijd exact moeten zijn, we kunnen niet wachten, als we konden zouden we een boete van € 5 hebben voor elk uur dat we wachten. Als we niet kunnen wachten, geven we je een tijd en plaats om het materiaal op te halen of terug te brengen op basis van onze beschikbaarheid en kunnen we je een boete in rekening brengen. De tijd die je aanvraagt ​​is niet contractueel en babytravelrental behoudt zich het recht voor om deze indien nodig te wijzigen vanwege schemawijzigingen, of overmacht en altijd met voorafgaande communicatie. Als het niet mogelijk is om contact met je op te nemen voor bezorging of afhaling, behoudt babytravelrental zich het recht voor om de bestelling te annuleren, in welk geval je geen recht hebt op restitutie. Voor overige leveringsvoorwaarden, zie paragraaf 1 hierboven. 5. Teruggave van de contractuele borgsom babytravelrental verplicht zich tot terugbetaling binnen 48 uur na teruggave van het gehuurde materiaal en, na controle door babytravelrental van de staat van het gehuurde materiaal na teruggave, wordt u op de hoogte gebracht indien er schade is die u moet betalen . 6. Verplichtingen van de klant U stemt ermee in de apparatuur uitsluitend voor privégebruik te huren (behalve professionals die een overeenkomst hebben met babytravelrental) U dient de apparatuur bij aflevering te controleren en na te gaan of deze in goede staat, schoon en in normale staat verkeert werking. Als u een afwijking of defect opmerkt, moet u ons op dat moment op de hoogte stellen om het zo snel mogelijk te vervangen. Vanaf dit moment zijn alle schade, breuk, enz. voor uw rekening. Als u ons nodig heeft om het te veranderen, u moet ons verzoeken om het op te halen tegen betaling van de transportservice.De wijziging is afhankelijk van de beschikbaarheid van het materiaal en de voorafgaande betaling van de regeling of vervanging van het geretourneerde materiaal. In geen geval zal het geld van het gecontracteerde product of de gecontracteerde dienst worden geretourneerd, denk eraan dat babytravelrental de producten in perfecte staat levert, gecontroleerd voor en na elke verhuur. Evenzo verbindt u zich er met de bevestiging van het contract toe om zorg te dragen voor het materiaal, het te bewaken, te bewaren en te monteren en te demonteren volgens de instructies die aan u zijn gegeven of aan u zijn uitgelegd op het moment van levering. Na ontvangst van het materiaal door jou of door een andere persoon die op het afleverpunt is, bevestig je het contract en verplicht je je het gehuurde materiaal in perfecte staat en met de bijbehorende accessoires, verpakking of verpakking (tassen, plastic, dozen enz. .) die op het moment van levering aan u zou zijn geleverd. Deze emballage maakt deel uit van de apparatuur en dient daarom tijdens de huurperiode door u te worden bewaard en onderhouden. babytravelrental is niet verantwoordelijk voor schade aan eigendommen of derden ontstaan ​​door het gebruik van de apparatuur tijdens de huurperiode door jou. 7. Verantwoordelijkheid van babytravelrental Indien het door ons geleverde materiaal niet overeenkomt met wat u heeft aangevraagd, beschadigd of defect is, dient u babytravelrental hiervan op de hoogte te stellen bij de levering. Zolang u babytravelrental niet op de hoogte stelt van deze omstandigheid, is babytravelrental hiervoor niet verantwoordelijk. De maximale aansprakelijkheid van babytravelrental is in ieder geval het totale bedrag van de gecontracteerde dienst. 8. Babytravelrental Disclaimer Met het retourneren van uw reservering aanvaardt u de verantwoordelijkheid jegens derden voor elk gebruik of misbruik van de gehuurde apparatuur. Babytravelrental is dan ook niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt, direct of indirect, door het gebruik of misbruik van het gehuurde materiaal. Bij wijze van voorbeeld en niet beperkend is babytravelrental niet verantwoordelijk voor schade die kan worden geleden in de bovenstaande omstandigheden, waaronder verlies, gevolgschade, immateriële schade en/of gederfde winst. 9. Omstandigheden van overmacht babytravelrental is niet verantwoordelijk voor vertragingen of het niet kunnen leveren van het materiaal of voor kleine defecten die kunnen optreden als gevolg van oorzaken buiten onze controle of onze controle zoals vertragingen bij de vorige klant, breuk of niet-teruggave van het materiaal wegens een deel van een andere klant en aan u voorbehouden. stakingen, rechtszaken of commerciële blokkades, storing van het computersysteem of de toegang tot het computernetwerk, explosie of ongeval, ongunstige weersomstandigheden en, in het algemeen, elke gebeurtenis of omstandigheid van overmacht, of enige andere omstandigheid van overmacht voorzien in het Burgerlijk Wetboek. 10. Eigendom Alle gehuurde en geleverde apparatuur blijft te allen tijde eigendom van babytravelrental. In alle gevallen wordt de apparatuur op huurbasis geleverd. 11. Privacybeleid babytravelrental garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door haar klanten worden verstrekt, daarom in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en in de ontwikkeling ervan Regelgeving wordt de klant geïnformeerd en geeft hij toestemming voor het opnemen van zijn gegevens in de geatomiseerde bestanden van bebeaway. Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgenomen in de bijbehorende geautomatiseerde bestanden, die naar behoren zijn geregistreerd in het algemene register van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming. Het privacybeleid van babytravelrental garandeert in ieder geval de uitoefening van de rechten van toegang, rectificatie, annulering, informatie en verzet, in de voorwaarden die zijn vastgelegd door de huidige wetgeving.Daarom garandeert babytravelrental, in overeenstemming met de bepalingen van de LOPD en de ontwikkelingsvoorschriften, de goedkeuring van de nodige maatregelen om de vertrouwelijke behandeling van genoemde gegevens te waarborgen en informeert u over de mogelijkheid om, in overeenstemming met genoemde voorschriften, de toegangsrechten uit te oefenen , rectificatie, opzegging en verzet door te schrijven naar babytravelrental@gmailcom 12. In het algemeen Met uitzondering van de aan bebeaway gelieerde ondernemingen, hun bestuurders, werknemers of vertegenwoordigers, kan geen derde partij buiten deze overeenkomst om naleving vragen. Deze overeenkomst mag niet aan derden worden overgedragen. Ook het onderverhuren van gehuurde apparatuur is verboden. De rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit dit contract tussen "U" en babytravelrental worden beheerst door de voorwaarden die in genoemd document zijn vastgelegd en, bij gebrek daaraan, door de voorschriften die zijn vastgelegd in de huidige burgerlijke regelgeving die de huurovereenkomst, het Burgerlijk Wetboek en de Société regelt. van informatiediensten (Wet 34/2002 van 11 juli). Het contract zal worden beheerst en geïnterpreteerd door de gemeenschappelijke Spaanse wetgeving. Elk geschil, incident of discrepantie die kan ontstaan ​​met betrekking tot de geldigheid, effectiviteit, interpretatie, uitvoering en/of oplossing van het contract dat tussen jou en babytravelrental is ondertekend, valt onder de jurisdictie en bevoegdheid van de rechtbanken en rechtbanken van Santa Cruz de Tenerife. Deze voorwaarden maken samen met prijzen, leverings- en overeenkomstdetails en ons privacybeleid deel uit van en zijn opgenomen in de huurovereenkomst babytravelrental Equipment. Alle communicatie met onze verkoopagenten mag op geen enkele manier worden opgevat als een variatie op deze voorwaarden of als een geautoriseerde vertegenwoordiging voor de verkoop van materiaal. babytravelrental is niet verantwoordelijk voor fraude als gevolg van valse of misleidende voorstellingen. In het geval dat een van de voorwaarden van het contract met u nietig wordt verklaard, blijven de andere voorwaarden van kracht zonder dat dit wordt beïnvloed door genoemde nietigheidsverklaring. De vertaling in andere talen die wij van deze Algemene voorwaarden verstrekken, is alleen voor informatieve doeleinden. De Spaanse versie zal degene zijn die zal prevaleren en de relatie met onze klanten zal bepalen. In het geval van een discrepantie tussen de Spaanse versie en de vertaalde versies van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Spaanse versie. AANVULLENDE VOORWAARDEN Algemeen Voor het maken van een reservering kunt u ons een e-mail sturen naar babytravelrental@gmail.com Of u kunt ons bellen of een WhatsApp sturen naar (+34) 659 223 810. babytravelrental informeert u binnen een maximale termijn van 24 uur: o Beschikbaarheid van producten. o Huurprijs (inclusief andere bijkomende kosten, transport, levering/afhaling buiten onze uren, aanwezigheid van trappen, leveringen/afhalingen op zaterdag, zondag of feestdagen en/of spoedleveringen, enz.). of bestelnummer. of contractdocument. 24/7 Service Programma op het eiland Tenerife voor eerder gecontracteerde bestellingen. Voor telefonische verhuur of whats app geldt het rooster van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze uren garanderen wij geen onmiddellijke reactie. Maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 18.00 uur, gratis vervoer naar je vakantieplek. Overige toeslagen Vanaf € 15 voor spoedgevallen, leveringen en ophalingen tussen 20.00 uur en 9.30 uur en feestdagen, montage en demontage van het reisbedje, als het huis geen lift heeft of als je naar boven moet of beneden om toegang te krijgen tot de lift, levering en ophaling, vertragingen van meer dan 15 min. bij het afleveren of ophalen van het materiaal door de opdrachtgever. € 20 expresservice voor leveringen op dezelfde dag. €15 leveringen en/of afhalingen op 24, 25 en 31 december en 1 en 6 januari €20 levering en afhaling op de luchthaven.Voor spoedbestellingen dient ongeveer 1u30min gerekend te worden vanaf bevestiging tot levering, zolang er tijd beschikbaar is Wijzigingen of annuleringen van de overeengekomen huurvoorwaarden met minder dan 96 uur voor de leveringstijd zijn onderworpen aan een minimum van €30. De apparatuur wordt geleverd in perfecte hygiënische omstandigheden, met inachtneming van covid-barrièrebewegingen en onderhoud. Onze huurperiodes zijn in kalenderdagen. Dat wil zeggen, als u op vrijdag om 19.00 uur materiaal bij ons huurt en het vóór zondag om 19.00 uur bij ons inlevert, telt dit als 2 dagen en niet als 3 dagen. babytravelrental installeert geen hardware. Wel plaatsen wij bij elk verhuurd object een aantekening. Bezorging babytravelrental levert het gehuurde materiaal op de afgesproken plaats en tijd af. babytravelrental levert: o Product(en) aangevraagd. o Instructies voor het product(en). of instructies of andere documenten van uw belang. U moet ons het volgende geven: o De betaling voor de service wordt betaald bij het reserveren van de apparatuur rechtstreeks op de site https://babytravelrental.com of contant, 48 uur van tevoren per bizum-creditcard of bankoverschrijving. In het hoogseizoen (Pasen, Juni, Juli, Augustus en Kerstperiode) is de reservering voor ons pas geldig op het moment van betaling. Ophalen De ophaling vindt plaats op de afgesproken plaats en tijd. Vergeet niet dat u alle geleverde accessoires en hun instructies samen met het/de gehuurde product(en) moet retourneren.
.